Privacy wetgeving 25 mei 2018

Beste


Koninklijke Sportclub Gistel vzw is er zich van bewust dat door de nieuwe privacy wetgeving van 25 mei 2018 geen email adressen mogen worden opgeslagen en of verdeeld aan derden.


Koninklijke Sportclub Gistel zal dan ook vanaf mei 2018 via de website geen uitslagen wedstrijden meer publiceren.

Uitslagen kunnen bij Wielerbond of andere worden geraadpleegd of opgevraagd.


Bij inschrijvingen via email om deel te nemen aan wielerwedstrijden of informatie over wedstrijden die ons worden toegestuurd via email, worden deze enkel bijgehouden tot na beƫindigen wedstrijd.


Wij Koninklijke Sportclub Gistel vzw zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en of doorsturen naar derden.


Sponsoring


Koninklijke Sportclub Gistel vzw heeft wel nog de toelating om

sponsers van de wielerwedstrijden te vermelden via de website.


Klachten


Klachten over website Koninklijke Sportclub Gistel vzw kunnen via email gemeld worden aan de Voorzitter en of Secretaris.

email adressen te vinden onder hoofding Bestuursleden.


Mocht u je toch een persoonlijke klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De organisatie kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.Alvast bedankt en sportieve groeten.


Koninklijke Sportclub Gistel vzw.